instalacje elektryczne

Czym jest napięcie dotykowe, a czym krokowe?

Na co dzień nie zwracamy najczęściej uwagi na fakt, że instalacje elektryczne z czasem ulegają zużyciu. Dotyczy to w dużej mierze izolacji, która je pokrywa i jest nieustannie narażona na działanie czynników zewnętrznych. Na dokładną charakterystykę izolacji wpływa wiele czynników, takich jak: temperatura, wilgotność, kurz, radiacja czy naprężenia mechaniczne. […]

Badanie kabli

Badanie kabli

Badanie kabli SN polega na sprawdzeniu zarówno nowych przewodów, jak i starych, które łączą się w jedną całość. Informują one instalatora, w jakim stanie jest linia kablowa, a jeśli wszystko wykonane jest poprawnie, wykonawca ma pewność, że cała instalacja będzie poprawnie funkcjonować. […]