e

Zalety wykonywania badań diagnostycznych kabli

1. Analiza techniczna stanu kabla od dostawcy, 2. Analiza wykonania prac ekip montujących linie kablowe, 3. Analiza stanu osprzętu kablowego od dostawcy, 4. Analiza wykonywania prac firm montujących osprzęt kablowy, 5. Analiza techniczna stanu nowo zamontowanych oraz już eksploatowanych linii kablowych 6. Ustalenie miejsca koncentracji wyładowań niezupełnych oraz ich wartości w funkcji napięcia, co pozwala[…]

e

Efektywna lokalizacja uszkodzenia kabla

Oferowana lokalizacja uszkodzenia kabla w ziemi pozwala na uniknięcie wymiany całego kabla a także skraca czas przestoju w użytkowaniu danego przewodu. Wstępnego zlokalizowania uszkodzenia można dokonać za pomocą specjalistycznego sprzętu, który określi, na którym metrze badanego odcinka jest problem z kablem, oraz jakiego typu jest to uszkodzenie. Pozwala to zaoszczędzić zbędnego szukania uszkodzenia na całym kablu, co[…]