Badanie kabli

22-07-2020

 

Badanie kabli SN polega na sprawdzeniu zarówno nowych przewodów, jak i starych, które łączą się w jedną całość. Informują one instalatora, w jakim stanie jest linia kablowa, a jeśli wszystko wykonane jest poprawnie, wykonawca ma pewność, że cała instalacja będzie poprawnie funkcjonować. Do wykonania badania wykorzystuje się specjalny modułowy system, który ze względu na swoją budowę, może sprawdzać próbę napięciową w niemalże każdych warunkach.

Badanie starych i nowych kabli

Wykonując badania kabli, musimy sprawdzić jego sprawność zarówno przed wymianą okablowania, jak i po wprowadzeniu nowego odcinka kabla do instalacji. Chcąc wykonać dokładne badania warto zdecydować się na pomiar charakterystyki WNZ kabla, przed wprowadzeniem nowego okablowania. Dzięki temu pozyskamy informacje i wyniki, jak do tej pory działał kabel, a także co się zmieniło po wymianie kabla na nowy. Można wykonać także pomiar WNZ na mufie łączeniowej specjalistycznym czujnikiem. Jeżeli system nie wykazuje odstępstw od normy, kabel nadaje się do podłączenia do sieci, ponieważ jest bezpieczny. Cechą warunkującą dobre zakończenie próby napięciowej, jest fakt, że w ciągu 20 minut nie zanotujemy żadnych przesłanek przebicia częściowego napięcia pobierczego kabla lub przez 10 minut napięcia pobierczego przewodu. Próby napięciowe wykonuje się na przewodach o izolacjach z polietylenu termoplastycznego i usieciowanego, a także papierowo-olejowego.

Procedura wykonywania pomiarów

Istnieje procedura, która zagwarantuje, że całość instalacji zostanie dokładnie sprawdzona. Obejmuje ona następujące kroki:

  • Pomiar rezystancji izolacji – polega on na kontroli natężenia prądu, który przepływa przez izolację pod wpływem określonego napięcia. Pomiar można wykonać punktowo lub w funkcji czasu.

  • Pomiar szczelności powłoki kabla – badanie polegające na sprawdzeniu jak wygląda powłoka, którą pokryty jest kabel i czy we wszystkich miejscach jej szczelność jest odpowiednia.

  • Próba napięciowa – końcowe badanie kabli zasilających, które monitoruje czy montaż został poprawnie przeprowadzony, a także umożliwia usunięcie ewentualnych wad konstrukcyjnych.