Pomiary w elektroenergetyce — nasze technologie

Pomiary w elektroenergetyce wymagają zastosowania nowoczesnych technologii. Wykorzystujemy sprawdzone metody badania kabli średniego i wysokiego napięcia. Zapraszamy do poznania szczegółów oferty!

Nasz sprzęt

Samochód pomiarowy wyposażyliśmy w komplet zaawansowanych technologicznie urządzeń do badań kabli średniego napięcia w zakresie napięcia nominalnego od 6 do 30 kV. Sprzęt pochodzi od cenionych na całym świecie firm takich jak ONSITE HIGH VOLTAGE i BAUR. Przedstawiamy opis poszczególnych funkcji systemu pomiarowego.

 

osoba na wysięgniku

Moduł probierczy VLF 0.1 Hz

Laboratorium pomiarowe jest wyposażone w nowoczesny system probierczy VIOLA firmy BAUR umożliwiający:

 • generowanie sygnału przemiennego AC o częstotliwości 0.1 Hz i kształtach SINUS oraz PROSTOKĄT,
 • wykonywanie długotrwałych prób napięciowych — próby odbiorcze nowych, naprawianych lub przebudowywanych linii kablowych o dowolnym rodzaju izolacji w zakresie napięcia nominalnego od 6 do 30 kV,
 • wykonywanie pomiarów dla linii kablowych w zakresie długości od 5 do 20 kilometrów. Jednocześnie generuje przemienne VLF 0.1 Hz do wartości do 60 kV,
 • wykonywanie pomiarów tangens delta (tan δ) przy sygnale VLF 0.01-0.1 Hz.

System jest wyposażony w oprogramowanie pozwalające na automatyzację procedury pomiaru oraz generowanie raportów w języku polskim.

Metoda prób i badań zgodna jest z Polskimi Normami przyjętymi przez Polski Komitet Normalizacyjny typu:

 • PN-EN 60060-3:2008P — wysokonapięciowa technika probiercza Część 3: Definicje i wymagania dotyczące prób w miejscu zainstalowania,
 • PN-HD 620 s2:2010E kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie,
 • PN-HD 621 S1:2003E kable elektroenergetyczne średniego napięcia o izolacji papierowej przesyconej,

Metoda jest zgodna także z wieloma standardami Spółek Dystrybucyjnych np. PGE, ENEA.

 


samochód przy transformatorze


System lokalizacji uszkodzeń R20

Samochód pomiarowy ma kompaktowy, wspomagany komputerowo, półautomatyczny system do lokalizacji uszkodzeń kabli typu R20 niemieckiej firmy HAGENUK. System pomiarowy w wersji trójfazowej pozwala szybko i skutecznie zlokalizować wszelkiego rodzaju uszkodzenia występujące na kablach niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Skuteczności systemu pomiarowego została wykazana wielokrotnie na bardzo trudnych do lokalizacji kablach z izolacją papierowo-olejową z syciwem ściekającym. System pomiarowy jest wyposażony we wszystkie obecnie znane i stosowane metody:

 • lokalizacji wstępnej,
 • lokalizacji punktowo-dokładnej,
 • trasowania,
 • dopalania,
 • identyfikacji.

Dzięki dostępności wielu zamiennych metod pomiarowych niskiego i wysokiego napięcia system gwarantuje skuteczną lokalizację w każdych warunkach. Poza funkcją lokalizacji uszkodzeń kabla system R20 generuje napięcie stałe DC do 70 kV lub przemienne AC do 54 kV do badania np. rozdzielnie średniego napięcia o napięciu nominalnym do 30 kV. W samochodzie znajduje się szereg odbiorników pozwalających precyzyjne odnaleźć uszkodzenia w terenie i wskazać miejsce rozkopu. Wynikiem naszych działań oraz potwierdzeniem wysokich kwalifikacji jest skuteczna lokalizacja uszkodzenia na kablu 220 kV, które zdarzają się bardzo rzadko.

 

Zasilanie rezerwowe

Oba samochody pomiarowe z aparaturą są niezależne od źródeł zasilania w miejscu wykonywania prób i badań. Mamy niezależne zespoły prądotwórcze o mocy 5 kVA każdy zainstalowany w komorach silnikowych pojazdów. Umożliwiają one zasilenie nie tylko wszystkich urządzeń własnych, ale też urządzeń zewnętrznych, takich jak:

 • oświetlenie terenu w miejscu prowadzenia prac,
 • windy,
 • pompy odwodnienia,
 • elektronarzędzia.