Pomiary napięć rażenia — profesjonalny sprzęt

Pomiary napięć rażenia wykonujemy za pomocą nowoczesnego sprzętu marki Metrel. To właściciel musi się upewnić, że jego obiekt jest odpowiednio uziemiony. Zachęcamy do lektury szczegółowych informacji!

Zabezpieczenie przed porażeniem

Pomiary napięć rażenia są jednym z podstawowych kroków podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektów elektroenergetycznych. W przypadku urządzeń, które wytwarzają lub przetwarzają energię o średnim lub wysokim napięciu pominięcie tego etapu może się zakończyć nawet śmiercią.

Pomiary napięcia rażenia pozwalają wykryć różnicę potencjałów, która powstaje podczas przepływu prądu doziemnego. Do porażenia może dojść poprzez bezpośredni dotyk człowieka z przedmiotem elektroenergetycznym lub przez różnicę potencjałów na powierzchni między stopami. Według aktualnych przepisów pomiar napięcia rażenia dotykowego i krokowego należy przeprowadzić przynajmniej raz na pięć lat.

 

osoba z laptopem

Zalety pomiarów

Dzięki nowoczesnym urządzeniom marki Metrel zapewniamy wysoką precyzję pomiaru napięcia rażenia dotykowego i krokowego. Sprzęt skutecznie wykrywa wszelkie zakłócenia. Oferujemy również profesjonalną lokalizację uszkodzeń w liniach kablowych oraz pomiary transformatorów. Wszystkie dane przenosimy na komputer, gdzie dokonujemy szczegółowej analizy uzyskanych wyników. Klientom dostarczamy wszystkie niezbędne dane.

 


amperomierz w dłoni