Projekty

KM&JP Jarosław Popławski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Opracowanie innowacyjnej metody bezinwazyjnej diagnostyki systemów kablowych wysokiego napięcia.

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, Typ projektu 2.

Informacje o projekcie

Celem głównym projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody bezinwazyjnej diagnostyki systemów kablowych wysokiego napięcia.

Wartość projektu: 1 817 237,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1 037 585,40 PLN

 

osoba w czerwonym kasku


skrzynka z bezpiecznikami

fundusze eu