Pomiary i lokalizacja uszkodzeń — nasza oferta

Ofertę kierujemy do wszystkich właścicieli linii kablowych średniego i wysokiego napięcia w eksploatacji oraz firm zajmujących się budową linii kablowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami!

Oferta

Proponujemy:

  • pomiary napięć rażenia — obejmują pomiary na obiektach SN oraz WN, pomiary rezystancji uziemienia oraz instalacji elektrycznej. Prace wykonujemy sprzętem firmy Metrel, który gwarantuje uzyskanie bardzo dokładnych i stabilnych wyników napięcia krokowego i dotykowego. Pomiary uziemień infrastruktury elektroenergetycznej oraz napięć rażenia to bardzo ważne elementy wspomagające eksploatację urządzeń i sieci. Za niezabezpieczoną przed dostępem osób trzecich i zwierząt infrastrukturę odpowiada jej właściciel,
  • próby napięciowe kabli — pomiary wykonujemy na kablach o różnym rodzaju izolacji tj. papierowo-olejowej, polietylenu usieciowanego oraz termoplastycznego. Profesjonalny sprzęt umożliwia zbadanie każdego rodzaju kabla o maksymalnej długości nawet 40 km,
  • lokalizacja uszkodzenia — dysponujemy sprzętem firmy SEBA KMT, Megger oraz Baur, dzięki któremu w szybki i precyzyjny sposób określimy miejsce uszkodzenia nawet na bardzo długim odcinku. Dotyczy to również uszkodzeń powłoki zewnętrznej kabla o długości nawet do 50 km,
  • pomiary transformatorów — wykonujemy pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uzwojeń, a dla transformatorów mocy wykonujemy pełną diagnostykę podobciążeniowego przełącznika zaczepów (PPZ) i badania oleju (podstawowe i chromatograficzne).

Zakres świadczonych usług

tablet w dłoni

Pomiary napięć rażenia

osoba na słupie

Lokalizacja uszkodzeń kabla

rozdzielnia elektryczna

Próby napięciowe kabli

stacja transformatorowa

Pomiary transformatorów

słup elektryczny

Diagnostyka kabli energetycznych

wiatraki na wodzie

Pomiary morskich farm wiatrowych