Pomiary w elektroenergetyce

Pomiary w elektroenergetyce stanowią kluczowy element w procesie utrzymania i eksploatacji systemów energetycznych. Mają one kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania systemów energetycznych oraz utrzymania ich wysokiej sprawności. Dzięki nim możliwe jest monitorowanie stanu technicznego urządzeń, co pozwala na wczesne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości oraz planowanie działań naprawczych lub konserwacyjnych. Ponadto, pomiary umożliwiają optymalizację pracy systemów energetycznych, co przekłada się na oszczędności energii oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Wreszcie, pomiary w elektroenergetyce pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa pracy systemów energetycznych oraz ochronę ludzi i środowiska przed ewentualnymi awariami.

W związku z powyższym, pomiary w elektroenergetyce są niezbędnym elementem procesu eksploatacji i utrzymania systemów energetycznych. Ich prawidłowe przeprowadzanie oraz analiza wyników mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości dostarczanej energii oraz ochrony ludzi i środowiska przed negatywnymi skutkami awarii czy uszkodzeń urządzeń energetycznych.

 

Oferta firmy KM&JP

Polska firma KM&JP specjalizuje się w przeprowadzaniu pomiarów w elektroenergetyce, oferując swoim klientom szeroki wachlarz usług związanych z analizą jakości energii, diagnostyką urządzeń elektrycznych oraz badaniami termowizyjnymi. Proponujemy:

  • pomiary napięć rażenia — obejmują pomiary na obiektach SN oraz WN, pomiary rezystancji uziemienia oraz instalacji elektrycznej. Prace wykonujemy sprzętem firmy Metrel, który gwarantuje uzyskanie bardzo dokładnych i stabilnych wyników napięcia krokowego i dotykowego. Pomiary uziemień infrastruktury elektroenergetycznej oraz napięć rażenia to bardzo ważne elementy wspomagające eksploatację urządzeń i sieci. Za niezabezpieczoną przed dostępem osób trzecich i zwierząt infrastrukturę odpowiada jej właściciel;
  • próby napięciowe kabli — pomiary wykonujemy na kablach o różnym rodzaju izolacji tj. papierowo-olejowej, polietylenu usieciowanego oraz termoplastycznego. Profesjonalny sprzęt umożliwia zbadanie każdego rodzaju kabla o maksymalnej długości nawet 40 km;
  • lokalizacja uszkodzenia — dysponujemy sprzętem firmy SEBA KMT, Megger oraz Baur, dzięki któremu w szybki i precyzyjny sposób określimy miejsce uszkodzenia nawet na bardzo długim odcinku. Dotyczy to również uszkodzeń powłoki zewnętrznej kabla o długości nawet do 50 km;
  • pomiary transformatorów — wykonujemy pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uzwojeń, a dla transformatorów mocy wykonujemy pełną diagnostykę podobciążeniowego przełącznika zaczepów (PPZ) i badania oleju (podstawowe i chromatograficzne).

Wszystkie wymienione pomiary w elektroenergetyce są niezbędne do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz efektywności pracy systemów energetycznych. Regularne badania pozwalają na wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości na wczesnym etapie oraz szybkie reagowanie na problemy, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji oraz dłuższą żywotność urządzeń. Warto więc inwestować w specjalistyczny sprzęt oraz usługi profesjonalnych firm zajmujących się pomiarami w elektroenergetyce.

 

Zalety korzystania z naszej oferty

Korzystając z usług firmy KM&JP, klienci mają pewność, że pomiary zostaną przeprowadzone w sposób profesjonalny i zgodny z obowiązującymi normami. Firma dysponuje nowoczesnym sprzętem oraz wykwalifikowanym personelem, który potrafi dostosować się do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Dzięki temu pomiary wykonane przez KM&JP są nie tylko precyzyjne, ale także wiarygodne i rzetelne. Oferujemy swoim klientom szeroki zakres usług, co pozwala na dostosowanie się do różnorodnych potrzeb i oczekiwań. Dzięki temu klienci mają możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia, które obejmuje zarówno pomiary, jak i doradztwo techniczne. Eksperci firmy są w stanie udzielić wskazówek dotyczących optymalizacji pracy instalacji, wyboru odpowiednich urządzeń czy też sposobów zapewnienia bezpieczeństwa pracy.

 

Zakres świadczonych usług

W dzisiejszych czasach, niezawodność i bezpieczeństwo instalacji elektrycznych to priorytet dla każdej firmy, która chce utrzymać się na rynku. Właśnie dlatego coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na współpracę z ekspertami w dziedzinie diagnostyki i konserwacji urządzeń elektrycznych. Jednym z takich specjalistów jest firma KM&JP, która oferuje szeroki zakres usług związanych z kontrolą i utrzymaniem różnorodnych systemów energetycznych.

 

tablet w dłoni

Pomiary napięć rażenia

osoba na słupie

Lokalizacja uszkodzeń kabla

rozdzielnia elektryczna

Próby napięciowe kabli

stacja transformatorowa

Pomiary transformatorów

słup elektryczny

Diagnostyka kabli energetycznych

wiatraki na wodzie

Pomiary morskich farm wiatrowych