Czym jest diagnostyka kabli elektroenergetycznych?

19-03-2020

 

Pomiary oraz diagnostyka już eksploatowanych kabli elektroenergetycznych jest równie istotna, jak pomiary powykonawcze nowo zainstalowanych przewodów.

Kable elektroenergetyczne ulegają procesom starzenia, dlatego niezbędna jest ich regularna kontrola, która określi ich bieżący stan techniczny. Nawet przy wielokilometrowych systemach instalacji konieczna jest znajomość stanu technicznego każdego milimetra. Kable poddawane są testom niwelującym powstawanie awarii będących skutkiem uszkodzeń.

Dlaczego diagnostyka kabli elektromagnetycznych jest ważna?

Badania elektryczne o charakterze eksploatacyjnym oraz diagnostycznym to bardzo istotny element utrzymania wysokiej jakości nowych, wyremontowanych oraz eksploatowanych linii kablowych. Posiadanie wiedzy na temat stanu technicznego sieci kablowych wysokiego napięcia jest ważne ze względu na późniejszą możliwość odniesienia do nowych linii kablowych. Dodatkowo, badania pozwalają na całościową ocenę stanu technicznego sieci, którą zarządzamy. Diagnostyka daje również informacje na temat niezawodności sieci elektroenergetycznej. Dzięki zgromadzonym na podstawie badań danym, można zaplanować harmonogram konserwacji, a w związku z tym wymianę elementów sieci kablowej.

 

Co należy wiedzieć o diagnostyce kabli elektromagnetycznych?

Warto pamiętać, że do badań diagnostycznych kabli elektroenergetycznych wykonywanych w terenie wykorzystuje się generowane napięcie przemiennie i stałe. Można je również stosować przy próbach napięciowych w zestawieniu z pomiarami wyładowań niezupełnych. Dodatkowo, przy długo eksploatowanych liniach kablowych, które mają mniejszą wytrzymałość elektryczną, powinno się korzystać z niższego napięcia – około 80% wartości napięcia używanego przy diagnostyce kabli nowych. Jeśli wykonamy próbę napięciową z napięciem przemiennym wyższym niż napięcie znamionowe, a kable będą zestarzałe lub wadliwe, wpłynie to na żywotność badanej linii mimo, że podczas badania nie nastąpiło przebicie instalacji.