Czym jest napięcie dotykowe, a czym krokowe?

01-09-2020

 

Na co dzień nie zwracamy najczęściej uwagi na fakt, że instalacje elektryczne z czasem ulegają zużyciu. Dotyczy to w dużej mierze izolacji, która je pokrywa i jest nieustannie narażona na działanie czynników zewnętrznych. Na dokładną charakterystykę izolacji wpływa wiele czynników, takich jak: temperatura, wilgotność, kurz, radiacja czy naprężenia mechaniczne. Występowanie w otoczeniu trudnych warunków, mowa przede wszystkim o temperaturach ekstremalnie wysokich czy też skażeniach chemicznych, prowadzi do postępującej degradacji. Wszystkie urządzenia elektryczne, posiadające izolacje, powinny być przede wszystkim bezpieczne, niezawodne i sprawne, dlatego poziom izolacji powinien być regularnie mierzony.

Napięcie krokowe – co to takiego?

W celu zmierzenia napięcia krokowego wykonuje się pomiary dwóch punktów na podłożu, które znajdują się w odległości jednego kroku od siebie. Wynosi ona zwykle 0,8-1 metra. Następnie konieczne jest obliczenie różnicy uzyskany potencjałów. W sytuacji, gdy wynik będzie przekraczał wartość tzw. napięcia bezpiecznego, na danym terenie występuje realna groźba porażenia prądem elektrycznym. Największe niebezpieczeństwo związane z napięciem krokowym pojawia się w momencie gdy dochodzi do awarii energetycznych linii przesyłowych wysokiego napięcia czy przy uderzeniu pioruna. Jeśli mamy do czynienia z niższymi napięciami, to zwykle spada poniżej bezpiecznego poziomu i nie stanowi zagrożenia.

Napięcie dotykowe – czym dokładnie jest?

Kolejnym ważnym elementem pomiarowym jest napięcie dotykowe. Występuje ono pomiędzy dwoma punktami, które są jednocześnie dostępne i nie należą do obwodu elektrycznego. Dodatkowym warunkiem jest fakt, że musimy mieć możliwość ich jednoczesnego dotknięcia dwoma częściami ciała – mogą to być dwie ręce lub ręka i noga. Pomiarów napięcia dotykowego należy dokonywać w szczególności gdy dojdzie do uszkodzenia urządzenia elektrycznego lub jego obudowy. Gdy izolacja będzie bowiem niepełna, może to grozić porażeniem prądem elektrycznym. W tej kwestii pomiary również warto polecić specjalistycznej firmie.