Dlaczego warto budować farmy wiatrowe na morzu?

25-01-2024

 

Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku stanowią atrakcyjną alternatywę dla energetyki konwencjonalnej, przynosząc korzyści zarówno dla gospodarki, jak i środowiska. W perspektywie długoterminowej rozwój morskich farm wiatrowych może przyczynić się do zwiększenia niezależności energetycznej Polski oraz poprawy jakości życia jej mieszkańców. 

Wysoka wydajność energetyczna

Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku charakteryzują się znacznie wyższą wydajnością energetyczną niż lądowe odpowiedniki. Wynika to z faktu, że prędkość wiatru na morzu jest większa i bardziej stała niż na lądzie, co pozwala na uzyskanie większej ilości energii z jednej turbiny. Ponadto, morskie farmy wiatrowe mogą być zlokalizowane na większych obszarach, co umożliwia budowę większej liczby turbin i zwiększenie mocy produkcyjnej. Dzięki temu inwestycje w morskie farmy wiatrowe przyczyniają się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w kraju oraz zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Korzyści dla gospodarki

Inwestycje w morskie farmy wiatrowe na Bałtyku przynoszą również korzyści dla gospodarki. Przede wszystkim, rozwój tego sektora pozwala na tworzenie nowych miejsc pracy, zarówno w trakcie budowy farm wiatrowych, jak i podczas ich eksploatacji. Ponadto, inwestycje te przyczyniają się do rozwoju przemysłu stoczniowego oraz sektora usługowego, co wpływa na wzrost PKB. Warto też zauważyć, że morskie farmy wiatrowe pozwalają na zmniejszenie importu energii z zagranicy, co przekłada się na poprawę bilansu handlowego oraz zwiększenie niezależności energetycznej Polski.

Ochrona środowiska

Rozwój morskich farm wiatrowych na Bałtyku wpływa również pozytywnie na ochronę środowiska. Energetyka wiatrowa jest jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska źródeł energii, ponieważ nie emituje szkodliwych substancji ani nie generuje odpadów. Dzięki temu inwestycje w morskie farmy wiatrowe przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia negatywnego wpływu energetyki konwencjonalnej na środowisko naturalne. Warto również dodać, że odpowiednio zaplanowane morskie farmy wiatrowe mogą współistnieć z innymi użytkownikami morza, takimi jak rybołówstwo czy turystyka, nie wpływając negatywnie na te sektory gospodarki.