Jak często należy wykonywać przegląd transformatora?

29-01-2024

 

Transformator to kluczowy element systemu energetycznego, który odpowiada za przekształcanie napięcia elektrycznego na odpowiedni poziom. Aby zapewnić jego niezawodność oraz długą żywotność, konieczne jest regularne wykonywanie pomiarów transformatorów dystrybucyjnych i mocy. 

Czynniki wpływające na częstotliwość przeglądów transformatorów

Wpływ na częstotliwość przeglądów transformatorów mają różne czynniki, takie jak warunki eksploatacji, wiek urządzenia, obciążenie czy historia awarii. W przypadku nowych transformatorów zaleca się wykonywanie przeglądów co najmniej raz na trzy lata. W miarę starzenia się urządzenia oraz wzrostu liczby awarii, okresy między przeglądami powinny być skracane. Ponadto, warto zwrócić uwagę na wyniki poprzednich pomiarów transformatorów – jeśli wykazały one jakiekolwiek nieprawidłowości, przeglądy powinny być wykonywane częściej.

Przegląd transformatorów dystrybucyjnych

Przegląd transformatorów dystrybucyjnych obejmuje szereg czynności mających na celu ocenę stanu technicznego urządzenia oraz jego parametrów elektrycznych. Wśród nich znajdują się pomiary izolacji, rezystancji zwojów, strat mocy oraz napięcia zwarcia. Ponadto, przeprowadza się również analizę oleju izolacyjnego, który pełni kluczową rolę w utrzymaniu właściwej pracy transformatora. Przegląd taki pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych problemów oraz planowanie działań naprawczych.

Przegląd transformatorów mocy

Transformatory mocy są odpowiedzialne za przekształcanie napięcia w systemach energetycznych na dużą skalę. Ich przegląd różni się nieco od przeglądu transformatorów dystrybucyjnych, ze względu na większe wymagania dotyczące niezawodności oraz wyższe wartości parametrów elektrycznych. W przypadku tych urządzeń szczególną uwagę należy poświęcić pomiarom rezystancji zwojów, strat mocy oraz napięcia zwarcia. Ponadto, przeprowadza się także analizę gazów rozpuszczonych w oleju izolacyjnym, która pozwala na ocenę stanu izolacji oraz wykrycie ewentualnych uszkodzeń.