Jak wykonać pomiar transformatorów mocy?

05-05-2021

 

Transformatory mocy to urządzenia, których zadaniem jest transformacja energii elektrycznej pomiędzy dwoma różnymi poziomami napięcia. Dochodzi do niej w celu ograniczenia strat oraz wystąpienia przerw w ciągłości zasilania sieci dystrybucyjnej. Niezwykle ważne jest, by urządzenia zachowały sprawność, ponieważ wpływa ona przede wszystkim na wspomnianą ciągłość zasilania. W tym celu należy regularnie wykonywać pomiary transformatorów mocy, które pozwalają ocenić, czy są one zdatne do dalszej eksploatacji. Jakie pomiary należy wykonać i w jaki sposób się je przeprowadza?

Pomiar rezystencji izolacji uzwojeń i badanie oleju 

Pierwszym z pomiarów transformatorów mocy, które należy regularnie wykonywać, jest pomiar rezystencji uzwojeń. W tym celu wykorzystywana jest metoda mostkowa albo techniczna, które można zastosować dzięki miernikom. W celu przeprowadzenia badania niezbędne jest wyłączenie urządzenia spod napięcia oraz odłączenie od sieci zacisków uzwojeń. Rezystencję uzwojeń należy mierzyć między zaciskami linii transformatora po stronie GN i DN.

W przypadku transformatorów olejowych niezbędne jest również przeprowadzenie badania oleju, które wykonuje się w warunkach laboratoryjnych. Oceniana jest wówczas rezystywność oleju, napięcie przebicia oraz ewentualną zawartość ciał stałych i wody. Do jego przeprowadzenia najczęściej wystarcza próbka o objętości 100 mililitrów.

Pomiar rezystencji uziemień roboczych i izolacji uzwojeń 

Kolejnym pomiarem, który należy wykonać w transformatorach mocy, jest pomiar rezystencji uziemień roboczych. W tym celu stosowana jest metoda kompensacyjna albo techniczna oraz miernik, który pozwala na uzyskanie pomiaru. Pomiar izolacji uzwojeń powinien być wykonany po wyłączeniu transformatora spod napięcia i odłączenia zacisków od sieci. Do przeprowadzenia go niezbędne jest zastosowanie miernika, którego napięcie probiercze wynosi 2500 V.

Istotne jest, by podczas wykonywania pomiarów kadź transformatora była uziemiona. Podczas wykonywania pomiarów istotne są uzwojenia GN względem DN i Kadzi oraz uzwojenia DN względem GN i kadzi. Należy również pamiętać, że oprócz wykonania pomiarów konieczny jest też przegląd pożarowy i BHP oraz weryfikacja stanu transformatora i komory.