Jakie znaczenie mają pomiary transformatorów?

10-10-2023

 

Infrastruktura elektroenergetyczna powinna być utrzymywana w takim stanie technicznym, który pozwoli na sprawne dostarczanie zasilania do wszystkich odbiorców oraz zagwarantuje utrzymanie charakterystyki prądu w odpowiednim przedziale. Wśród elementów, które mają szczególne znaczenie dla funkcjonowania całej sieci, znajdują się transformatory, które pozwalają na dopasowanie parametrów do potrzeb wszystkich podmiotów korzystających z dostaw energii od przedsiębiorstw produkcyjnych po domy jednorodzinne. W celu ograniczenia częstotliwości awarii oraz wyeliminowania zakłóceń niezbędne okazuje się jednak regularne sprawdzanie ich kondycji. Wykrywanie wszelkich nieprawidłowości będzie możliwe tylko wówczas, jeżeli nie zapomni się o diagnozowaniu poszczególnych elementów i zleci się to zadanie firmie specjalizującej się w dokonywaniu pomiarów w elektroenergetyce i dysponującej odpowiednim sprzętem. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Dlaczego pomiary transformatorów są konieczne?

Transformatory są jednymi z najliczniej występujących elementów infrastruktury elektroenergetycznej. W celu wykrycia ich usterek oraz określenia stanu technicznego regularnie wykonuje się specjalistyczne pomiary dające obraz funkcjonowania i stopnia zużycia ich poszczególnych komponentów. Pozwala to na planowanie ewentualnych napraw oraz ułatwia przeciwdziałanie poważnym awariom, redukując wynikające z nich koszty.

Co obejmują pomiary transformatorów?

Pomiary transformatorów prowadzi się zwykle w oparciu o Ramową Instrukcję Eksploatacji Transformatorów, która określa zakres niezbędnych badań oraz podaje sposób ich prowadzenia. W ich ramach prowadzone mogą być choćby badania oleju przy pomocy analizy chromatograficznej gazów rozpuszczonych w oleju, co pozwala na wykrycie szeregu niekorzystnych zjawisk fizyko-chemicznych od przegrzań po występowanie prądów wirowych. Podejmowane czynności najczęściej obejmują też sprawdzanie m.in. rezystancji izolacji oraz stanu uzwojeń. W grę wchodzi ponadto np. diagnostyka podobciążeniowa przełącznika zaczepów (PPZ) transformatorów mocy.