Kiedy przeprowadzana jest lokalizacja uszkodzeń kabla?

24-01-2023

 

System elektroenergetyczny musi działać niezawodnie i to na każdym etapie przesyłu oraz dystrybucji energii elektrycznej. W przeciwnym razie problemy mają nie tylko indywidualni końcowi odbiorcy, ale także operatorzy sieci dystrybucyjnej. W momencie pojawienia się uszkodzeń kabli instalacji elektroenergetycznej podziemnej konieczne jest znalezienie miejsca uszkodzenia. Kiedy i jak przeprowadza się taką lokalizację uszkodzeń?

Kiedy trzeba wykonać lokalizację uszkodzenia kabla?

Lokalizacja przeprowadzana jest wtedy, gdy długość kabla wynosi ponad 1 km lub zagęszczenie kabli w instalacji jest bardzo duże, a konieczna jest szybka naprawa i przywrócenie prawidłowego zasilania w jak najkrótszym czasie. Jest ona również niezbędna, kiedy uszkodzenie dotyczy strategicznych miejsc systemu elektroenergetycznego czy zakładu przemysłowego lub może stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Warunki przeprowadzania lokalizacji

Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii prawidłowe i szybkie przeprowadzenie lokalizacji uszkodzeń linii kablowych nie jest ograniczone głębokością posadowienia kabla. Na wynik wyszukiwania może jednak wpływać pogoda i wilgotność podłoża. Przesuszona gleba może nieprawidłowo przepuszczać generowane impulsy, a nawet uniemożliwiać lokalizację.

Jak poszukuje się miejsca uszkodzenia kabla elektroenergetycznego?

Poszukując miejsca awarii elektroenergetycznej linii podziemnej wykorzystuje się różne metody, w zależności od rodzaju instalacji. Najczęściej stosowane są metody niskonapięciowe, nie obciążające linii, polegające na podłączeniu generatora impulsów, wytwarzającego odpowiednio duże napięcie. Zamknięcie obwodu przez ziemię powoduje wytworzenie się różnicy potencjałów. Tam, gdzie różnica jest największa, tam należy poszukiwać miejsca uszkodzenia.