Na czym polega pomiar uziemień infrastruktury elektroenergetycznej?

09-01-2021

 

To w dużej mierze od jakości uziemienia zależeć będzie bezpieczeństwo instalacji oraz użytkowanych urządzeń elektrycznych. Jak obecnie dokonuje się tego typu pomiarów oraz w jakich jeszcze celach się je przeprowadza?

Na czym polega metoda techniczna pomiaru uziemień?

Jedną z najczęściej stosowanych metod do pomiaru uziemień jest tzw. metoda techniczna. W przypadku pomiarów napięcia rażenia oraz rezystencji uziemienia, należy powtarzać ją przynajmniej raz na 5 lat, aby dopełnić obowiązujących przepisów.

Aby wykonać taki pomiar, należy wbić elektrody pomiarowe w punkt, w którym ma być mierzone uziemienie oraz następnie wymusić przepływ prądu. Ważne w tej technice jest to, aby odległości pomiędzy poszczególnymi elektrodami były jak największe.

Zazwyczaj stosowane źródło prądu wynosi 50 Hz i pozwala wymusić prąd zdecydowanie większy od prądów zakłóceniowych. Oczywiście w niektórych sytuacjach używa się jeszcze większych częstotliwości, nawet do 150 Hz.

Niemniej ważne jest zastosowanie odpowiedniego sprzętu, bowiem przy zbyt dużej rezystencji użytych sond do wykonywania pomiarów, mogą pojawiać się błędy. Taki sprawdzony sprzęt mamy w ofercie naszej firmy i dzięki niemu gwarantujemy, że proces badania przebiegnie prawidłowo.

W jakim celu dokonuje się pomiaru uziemień?

Wiemy już, jaka metoda jest najczęściej stosowana do pomiaru uziemień w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej. Z czego jednak wynika taka konieczność?

Oczywiście chodzi tutaj o zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas użytkowania infrastruktury. Dodatkowo uziemienia mają za zadanie odprowadzać ładunki elektryczne w obiektach, które są szczególnie narażone na wybuchy.

Trzeba wspomnieć również o tym, że to dzięki takim pomiarom można odpowiednio wcześnie wykryć jakiekolwiek niesprawności w sieci. Bez nich nierzadko niemożliwe byłoby znalezienie jakichkolwiek wad oraz zakłóceń.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami w zakresie dokonywania pomiarów w energetyce, serdecznie zachęcamy do kontaktu. Nasi pracownicy dysponują wszystkimi niezbędnymi uprawieniami i dodatkowo posiadamy najnowszy sprzęt, który pozwala nam na dokonywanie rzetelnych pomiarów.