Pomiary wyładowań niezupełnych w liniach kablowych

15-09-2021

 

Zakłady produkcyjne podczas codziennej pracy muszą zadbać o to, aby system energetyczny zachował pełną sprawność. W innym przypadku ciągłość pracy zostanie przerwana, co z kolei przełoży się na straty zakładu, a także niedotrzymanie terminów produkcji złożonym kontrahentom. Jedną z najczęstszych przyczyn występowania zakłóceń systemów energetycznych są awarie kabli. Właśnie dlatego w zakładach są regularnie przeprowadzane pomiary wyładowań niezupełnych w liniach kablowych. Na czym polegają?

Czym są wyładowania niezupełne i dlaczego są szkodliwe?

Regularne wykonywanie pomiarów napięć rażenia czy wyładowań jest konieczne dla zapewnienia sprawności i bezpieczeństwa użytkowania systemu energetycznego. Wyładowanie niezupełne jest definiowane jako wyładowanie elektryczne, które jest przestrzennie ograniczone. Odpowiada za częściowe mostkowanie izolacji. Przyczyną występowania wyładowań niezupełnych jest miejscowa koncentracja naprężeń, która występuję w izolacji albo na jej powierzchni.

Poziom zagrożenia, który wynika z powstawania niezupełnych wyładowań, może być różny. Jest uzależniony przede wszystkim od rodzaju zastosowanej izolacji. Po zauważeniu tego zjawiska należy mieć na uwadze, że stan izolacji prawdopodobnie się pogarsza. Warto również wiedzieć, że wyładowania niezupełne mogą występować w sposób ciągły, co bezpośrednio przyczynia się do powstawania awarii.

Na czym polega pomiar wyładowań niezupełnych?

Z uwagi na to, że wyładowanie niezupełne mogą zagrażać ciągłości pracy systemu energetycznego, niezbędne jest regularne wykonywanie pomiarów. W tym celu wykorzystywane są mobilne urządzenia. Podczas badań wykorzystywana jest fala napięciowa wytwarzana dzięki ładowaniu kabla poddawanemu badaniu do określonego napięcia.

Następnie kabel jest rozładowywany przez cewkę bezrdzeniową. System mierzy falę napięciową, która powstaje podczas wyładowania. Dzięki rozwojowi aparatury pomiarowej i przeprowadzaniu pomiarów wyładowań niezupełnych można nieustannie poszerzać wiedzę o ich stanie technicznym oraz zmieniać dotychczasowy sposób działania i zarządzania siecią kablową.