W jaki sposób kontrolować jakość energii elektrycznej?

30-04-2024

 

W dobie rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną, pomiary w elektroenergetyce stają się coraz bardziej istotne. Dzięki nim możliwe jest monitorowanie stanu technicznego urządzeń, optymalizacja pracy systemów energetycznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Polska firma KM&JP to lider w dziedzinie przeprowadzania pomiarów w elektroenergetyce, oferując szeroki wachlarz usług związanych z analizą jakości energii.

Pomiary napięć rażenia – ważny element bezpieczeństwa

Pomiary napięć rażenia są niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa pracy systemów energetycznych oraz ochrony ludzi i zwierząt przed ewentualnymi awariami. Firma KM&JP wykonuje te pomiary na obiektach SN oraz WN, mierząc rezystancje uziemienia i instalacji elektrycznej. Wykorzystywany sprzęt firmy Metrel gwarantuje uzyskanie dokładnych i stabilnych wyników napięcia krokowego i dotykowego. Pomiary te są kluczowe dla prawidłowej eksploatacji urządzeń i sieci, a odpowiedzialność za ich zabezpieczenie spoczywa na właścicielu infrastruktury.

Próby napięciowe kabli – kontrola jakości izolacji

Do kolejnych istotnych pomiarów w elektroenergetyce zaliczamy próby napięciowe kabli mają na celu sprawdzenie jakości izolacji różnych rodzajów kabli, takich jak papierowo–olejowe, polietylenowe usieciowane czy termoplastyczne. KM&JP dysponuje profesjonalnym sprzętem, który pozwala na zbadanie każdego rodzaju kabla o maksymalnej długości nawet 40 km. Dzięki tym badaniom możliwe jest wczesne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości oraz planowanie działań naprawczych lub konserwacyjnych.

Lokalizacja uszkodzeń i pomiary transformatorów – szybka diagnoza problemów

Firma KM&JP oferuje również usługi lokalizacji uszkodzeń na długich odcinkach kabli, korzystając ze sprzętu firm SEBA KMT, Megger oraz Baur. Dzięki temu możliwe jest szybkie i precyzyjne określenie miejsca uszkodzenia, co pozwala na skuteczne działania naprawcze. Ponadto, firma wykonuje pomiary transformatorów, obejmujące m.in. rezystancje izolacji i uzwojeń oraz diagnostykę podobciążeniowego przełącznika zaczepów (PPZ) i badania oleju. Wszystko to przyczynia się do utrzymania wysokiej sprawności systemów energetycznych oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.