W jakie przyrządy wyposażony jest samochód pomiarowy?

22-01-2024

 

Właściwe funkcjonowanie systemu dystrybucji prądu ma duże znaczenie dla działania wszystkich dziedzin życia od budynków mieszkalnych przez instytucje użytku publicznego aż po przedsiębiorstwa produkcyjne czy transport drogowy, kolejowy i lotniczy. Przerwy w dostarczaniu energii powodowane przez wszelkiego rodzaju awarie oznaczają wiele niedogodności dla mieszkańców danego obszaru, a także powodują straty dla operujących na nim firm. Nierzadko wiążą się też z zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi, ponieważ mogą utrudnić udzielanie pomocy w nagłych wypadkach czy przeszkadzać w pracy systemu ochrony zdrowia. Szybka i fachowa diagnostyka kabli elektroenergetycznych pozwala na precyzyjne lokalizowanie miejsca, w którym doszło do usterki i ułatwia jej usunięcie. Będzie też niezawodnym sposobem na wykrywanie rozmaitych niedomagań. Zadania tego typu bazują na pomiarach, które można prowadzić dzięki specjalnie wyposażonym autom. Przekonajmy się, jaka aparatura może się w nich znaleźć.

W co wyposaża się auta pomiarowe?

W samochodach wykorzystywanych przy pomiarach systemów elektroenergetycznych umieszcza się wyposażenie pozwalające na sprawdzanie ich kluczowych parametrów. W przypadku firmy PPHU KM&JP w eksploatowanych pojazdach znajduje się sprzęt przeznaczony do badań kabli średniego napięcia w zakresie napięcia nominalnego od 6 do 30 kV. W jego skład wchodzi system probierczy VIOLA wyprodukowany przez firmę BAUR pozwalający na generowanie sygnału przemiennego AC o częstotliwości 0,1 Hz i kształtach SINUS oraz PROSTOKĄT, wykonywanie długotrwałych prób napięciowych oraz pomiarów dla linii kablowych w zakresie długości od 5 do 20 kilometrów przy generowaniu przemiennego VLF 0,1 Hz do wartości do 60 kV, a także pomiarów tangens delta (tan δ) przy sygnale VLF 0,01-0,1 Hz. W grę wchodzi też lokalizowanie uszkodzeń systemem R20 firmy HAGENUK.

Dlaczego warto korzystać z dobrze wyposażonych aut pomiarowych?

Używanie dobrze wyposażonych aut pomiarowych pozwala na szybkie przemieszczanie się do rejonu, gdzie występują potencjalne uszkodzenia oraz umożliwia zaawansowaną diagnostykę objętego nadzorem systemu. Wysoka jakość sprzętu sprzyja precyzji wskazań oraz gwarantuje wykrywanie nieprawidłowości trudnych do znalezienia.