Pomiary w elektroenergetyce — nasze technologie

Pomiary w elektroenergetyce wymagają zastosowania nowoczesnych technologii. Wykorzystujemy sprawdzone metody badania kabli średniego i wysokiego napięcia. Zapraszamy do poznania szczegółów oferty!

Nasz sprzęt

Samochód pomiarowy wyposażyliśmy w komplet zaawansowanych technologicznie urządzeń do badań kabli średniego napięcia w zakresie napięcia nominalnego od 6 do 30 kV. Sprzęt pochodzi od cenionych na całym świecie firm takich jak ONSITE HIGH VOLTAGE i BAUR. Przedstawiamy opis poszczególnych funkcji systemu pomiarowego.

 

Moduł probierczy VLF 0.1 Hz

Laboratorium pomiarowe jest wyposażone w nowoczesny system probierczy VIOLA firmy BAUR umożliwiający:

 • generowanie sygnału przemiennego AC o częstotliwości 0.1 Hz i kształtach SINUS oraz PROSTOKĄT,
 • wykonywanie długotrwałych prób napięciowych — próby odbiorcze nowych, naprawianych lub przebudowywanych linii kablowych o dowolnym rodzaju izolacji w zakresie napięcia nominalnego od 6 do 30 kV,
 • wykonywanie pomiarów dla linii kablowych w zakresie długości od 5 do 20 kilometrów. Jednocześnie generuje przemienne VLF 0.1 Hz do wartości do 60 kV,
 • wykonywanie pomiarów tangens delta (tan δ) przy sygnale VLF 0.01-0.1 Hz.

System jest wyposażony w oprogramowanie pozwalające na automatyzację procedury pomiaru oraz generowanie raportów w języku polskim.

Metoda prób i badań zgodna jest z Polskimi Normami przyjętymi przez Polski Komitet Normalizacyjny typu:

 • PN-EN 60060-3:2008P — wysokonapięciowa technika probiercza Część 3: Definicje i wymagania dotyczące prób w miejscu zainstalowania,
 • PN-HD 620 s2:2010E kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie,
 • PN-HD 621 S1:2003E kable elektroenergetyczne średniego napięcia o izolacji papierowej przesyconej,

Metoda jest zgodna także z wieloma standardami Spółek Dystrybucyjnych np. PGE, ENEA.

 

System lokalizacji uszkodzeń R20

Samochód pomiarowy ma kompaktowy, wspomagany komputerowo, półautomatyczny system do lokalizacji uszkodzeń kabli typu R20 niemieckiej firmy HAGENUK. System pomiarowy w wersji trójfazowej pozwala szybko i skutecznie zlokalizować wszelkiego rodzaju uszkodzenia występujące na kablach niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Skuteczności systemu pomiarowego została wykazana wielokrotnie na bardzo trudnych do lokalizacji kablach z izolacją papierowo-olejową z syciwem ściekającym. System pomiarowy jest wyposażony we wszystkie obecnie znane i stosowane metody:

 • lokalizacji wstępnej,
 • lokalizacji punktowo-dokładnej,
 • trasowania,
 • dopalania,
 • identyfikacji.

Dzięki dostępności wielu zamiennych metod pomiarowych niskiego i wysokiego napięcia system gwarantuje skuteczną lokalizację w każdych warunkach. Poza funkcją lokalizacji uszkodzeń kabla  system R20 generuje napięcie stałe DC do 70 kV lub przemienne AC do 54 kV do badania np. rozdzielnie średniego napięcia o napięciu nominalnym do 30 kV. W samochodzie znajduje się szereg odbiorników pozwalających precyzyjne odnaleźć uszkodzenia w terenie i wskazać miejsce rozkopu. Wynikiem naszych działań oraz potwierdzeniem wysokich kwalifikacji jest skuteczna lokalizacja uszkodzenia na kablu 220 kV, które zdarzają się bardzo rzadko.

 

Zasilanie rezerwowe

Oba samochody pomiarowe z aparaturą są niezależne od źródeł zasilania w miejscu wykonywania prób i badań. Mamy niezależne zespoły prądotwórcze o mocy 5 kVA każdy zainstalowany w komorach silnikowych pojazdów. Umożliwiają one zasilenie nie tylko wszystkich urządzeń własnych, ale też urządzeń zewnętrznych, takich jak:

 • oświetlenie terenu w miejscu prowadzenia prac,
 • windy,
 • pompy odwodnienia,
 • elektronarzędzia.