Pomiary i lokalizacja uszkodzeń — nasza oferta

Ofertę kierujemy do wszystkich właścicieli linii kablowych średniego i wysokiego napięcia w eksploatacji oraz firm zajmujących się budową linii kablowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami!

Oferta

Proponujemy:

  • pomiary napięć rażenia — obejmują pomiary na obiektach SN oraz WN, pomiary rezystancji uziemienia oraz instalacji elektrycznej. Prace wykonujemy sprzętem firmy Metrel, który gwarantuje uzyskanie bardzo dokładnych i stabilnych wyników napięcia krokowego i dotykowego. Pomiary uziemień infrastruktury elektroenergetycznej oraz napięć rażenia to bardzo ważne elementy wspomagające eksploatację urządzeń i sieci. Za niezabezpieczoną przed dostępem osób trzecich i zwierząt infrastrukturę odpowiada jej właściciel,
  • próby napięciowe kabli — pomiary wykonujemy na kablach o różnym rodzaju izolacji tj. papierowo-olejowej, polietylenu usieciowanego oraz termoplastycznego. Profesjonalny sprzęt umożliwia zbadanie każdego rodzaju kabla o maksymalnej długości nawet 40 km,
  • lokalizacja uszkodzenia — dysponujemy sprzętem firmy SEBA KMT, Megger oraz Baur, dzięki któremu w szybki i precyzyjny sposób określimy miejsce uszkodzenia nawet na bardzo długim odcinku. Dotyczy to również uszkodzeń powłoki zewnętrznej kabla o długości nawet do 50 km,
  • pomiary transformatorów — wykonujemy pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uzwojeń, a dla transformatorów mocy wykonujemy pełną diagnostykę podobciążeniowego przełącznika zaczepów (PPZ) i badania oleju (podstawowe i chromatograficzne).