linia napięcia

Pomiary wyładowań niezupełnych w liniach kablowych

Zakłady produkcyjne podczas codziennej pracy muszą zadbać o to, aby system energetyczny zachował pełną sprawność. W innym przypadku ciągłość pracy zostanie przerwana, co z kolei przełoży się na straty zakładu, a także niedotrzymanie terminów produkcji złożonym kontrahentom. Jedną z najczęstszych przyczyn występowania zakłóceń systemów energetycznych są awarie kabli. Właśnie dlatego w zakładach są regularnie przeprowadzane pomiary wyładowań niezupełnych w liniach kablowych. Na czym polegają? […]

transformatory

Pomiary współczynnika strat dielektrycznych 

Pomiary transformatorów muszą być przeprowadzane okresowo w celu określenia możliwości ich dalszej eksploatacji oraz oceny zużycia. Oprócz oględzin i czynności konserwacyjnych niezbędne jest również wykonanie wielu pomiarów. Użytkownik transformatora powinien mieć harmonogram przeglądów, który uwzględnia obciążenia i warunki środowiskowe, w których pracuje urządzenie. Jednym z badań, które należy regularnie wykonywać, jest pomiar współczynnika strat dielektrycznych. Na czym polega? […]

instalacje elektryczne

Czym jest napięcie dotykowe, a czym krokowe?

Na co dzień nie zwracamy najczęściej uwagi na fakt, że instalacje elektryczne z czasem ulegają zużyciu. Dotyczy to w dużej mierze izolacji, która je pokrywa i jest nieustannie narażona na działanie czynników zewnętrznych. Na dokładną charakterystykę izolacji wpływa wiele czynników, takich jak: temperatura, wilgotność, kurz, radiacja czy naprężenia mechaniczne. […]

Badanie kabli

Badanie kabli

Badanie kabli SN polega na sprawdzeniu zarówno nowych przewodów, jak i starych, które łączą się w jedną całość. Informują one instalatora, w jakim stanie jest linia kablowa, a jeśli wszystko wykonane jest poprawnie, wykonawca ma pewność, że cała instalacja będzie poprawnie funkcjonować. […]