Efektywna lokalizacja uszkodzenia kabla

Oferowana lokalizacja uszkodzenia kabla w ziemi pozwala na uniknięcie wymiany całego kabla a także skraca czas przestoju w użytkowaniu danego przewodu. Wstępnego zlokalizowania uszkodzenia można dokonać za pomocą specjalistycznego sprzętu, który określi, na którym metrze badanego odcinka jest problem z kablem, oraz jakiego typu jest to uszkodzenie. Pozwala to zaoszczędzić zbędnego szukania uszkodzenia na całym kablu, co jest szczególnie ważne w odcinkach o większej odległości – powyżej 1km.

Stosowana przez nas metoda lokalizacji przebicia żyły do gleby sprowadza się do wykorzystania generatora o wysokim napięciu i zadanej częstotliwości. Generator ten produkuje impulsy elektryczne wysyłane w ziemię poprzez kabel oraz jego uszkodzenie. Do wykrycia punktu tego przebicia jest konieczne zastosowanie bardzo czułego galwanometru służącego określeniu spadków napięcia w ziemi.

Metoda udarowa szukania uszkodzenia izolacji powłoki kabla w ziemi jest bardzo skuteczna. Sprawdza się w terenie, który nie jest pokryty dużą ilością asfaltów i betonów. Głębokość ułożenia kabli nie ma większego wpływu na skuteczność tej metody. Dobrze sprawdza się ona przy kablach ułożonych tuż pod ziemią, jak i tych zakopanych na dużej głębokości.

Badania diagnostyczne kabli czy lokalizację wykonujemy specjalistycznym samochodem diagnostycznym z zainstalowaną na stałe aparaturą pomiarową.
Nasza oferta kierowana jest do wszystkich właścicieli linii kablowych średniego i wysokiego napięcia w eksploatacji jak również firm zajmujących się  budową linii kablowych.!