Zalety wykonywania badań diagnostycznych kabli

1. Analiza techniczna stanu kabla od dostawcy,

2. Analiza wykonania prac ekip montujących linie kablowe,

3. Analiza stanu osprzętu kablowego od dostawcy,

4. Analiza wykonywania prac firm montujących osprzęt kablowy,

5. Analiza techniczna stanu nowo zamontowanych oraz już eksploatowanych linii kablowych

6. Ustalenie miejsca koncentracji wyładowań niezupełnych oraz ich wartości w funkcji napięcia, co pozwala ocenić potencjalne osłabienia i określić potencjalne ryzyko uszkodzenia linii kablowej.